очила мн

glasses

noun


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • Bulgarian nouns — have the categories grammatical gender, number, case (only vocative) and definiteness. A noun has one of three specific grammatical genders (masculine, feminine, neuter) and two numbers (singular and plural), With cardinal numbers and some… …   Wikipedia

 • астигматизам — (грч. а , stigma боцка, точка) 1. мед. неправилност на очната рожница и на очната леќа поради која во окото настанува нејасна слика се поправа со очила 2. в. аберација …   Macedonian dictionary

 • гамаскоп — (грч. gamma, ѕкорео гледа) инструмент конструиран во вид на очила за визуелно мерење на рендгенските зраци и гама зраците се употребува во рендгенската техника и во заштитата од зрачење …   Macedonian dictionary

 • колорматик — (лат. color, грч, automates што се движи сам) вид стакла за очила кои на сонце автоматски стануваат темни, а во сенка светли …   Macedonian dictionary

 • линета — (фр. lunette) 1. двоглед стакло за зголемување очила 2. вој. полукружно утврдување пред сопствените ровови 3. арх. полукружно поле или окно над врата или над прозорец, често украсено со слики и фигури 4. прозорче, отвор на свод во облик на… …   Macedonian dictionary

 • лорњон — (фр. lorgnon) очила без дршки (што не се држат постојано на очите туку по потреба се фиксираат на носот со специјална пружина или се држат со рака за долга склопитна дршка) …   Macedonian dictionary

 • монокл — (фр. monocle) 1. стакло за очила само за едно око 2. хир. преврска на едно око 3. наједноставен тип фотографски објектив од само едно двојно конвексно стакло …   Macedonian dictionary

 • неофански стакла — (грч. neos, phaino покаже/покажува) мн. стакла за очила што не ги пропуштаат жолтите зраци и поради тоа низ нив може јасно да се гледа и при слабо сонце …   Macedonian dictionary

 • оптика — (грч. optikos виден, што се однесува на видот) физ. 1. гранка од физиката што ги проучува светлосните појави и природата на светлината 2. оптички инструменти, справи со кои се подобрува видот (очила, двоглед и сл.) …   Macedonian dictionary

 • оптички инструменти — справи со чија помош може да се добијат зголемени или смалени ликови на предмети, со кои му се помага на видот (лупа, очила, телескоп, двоглед, микроскоп и др.) …   Macedonian dictionary

 • оптометар — (грч. optikos, metron мера) мед. инструмент со кој се мери и се одредува јачината на видот заради препишување на очила …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.